Nasz Wojewoda- Nasz Poseł

Urodziłem się 10 lipca 1959 r. w Międzyrzeczu. Ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze oraz studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.
30 lat piastowałem stanowisko Prezesa Spółki Komunalnej w Strzelcach Krajeńskich. Od 2015 roku jestem Wojewodą Lubuskim.

Władysław Dajczak

Dbam o Lubuskie

W czasie pełnienia funkcji Wojewody Lubuskiego  aktywnie zabiegałem o środki na modernizację i rozbudowę infrastruktury drogowej, pomoc społeczną, wsparcie rodzin oraz bezpieczeństwo Lubuszan. Efektem mojego zaangażowania było przekazane w latach 2016-2019 kwoty:

0
milionów złotych na lubuskie drogi
0
milionów złotych z programu Maluch +
0
miliona złotych na rozwój sieci placówek dla lubuskich seniorów
0
milionów przeznaczona na rozwój sieci środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Doświadczony samorządowiec

Jestem doświadczonym samorządowcem, wieloletnim Radnym Rady Gminy Strzelce Krajeńskie i Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Strzelce Krajeńskie (1990-1992); Radnym Sejmiku Województwa Lubuskiego trzech kadencji. Wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Lubuskiego. W roku 2007 głosami ponad 90 tysięcy wyborców zostałem wybrany na Senatora RP VII kadencji.

 

Dlaczego warto zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość?

Wzrost płacy minimalnej
W centrum polityki społecznej na kolejne 4 lata, obok pełnej kontynuacji istniejących już programów społecznych umieszczamy wzrost płac i wzrost emerytur. Wzrost płac będzie stymulowany poprzez podniesienie płacy minimalnej do 2 600 zł od 1.01.2020 r., 3 000 zł w 2021 r. i 4000 zł w roku 2023.
Fundusz 100 obwodnic
Zwiększyliśmy limit wydatków na realizację inwestycji ze 107 mld do 135 mld zł. Dzięki temu w kolejnych latach zakładamy wybudowanie ok. 4 tys. km, w tym: 252,2 km autostrad, 2641,1 km dróg ekspresowych i ok. 100 obwodnic. Do roku 2025 chcemy ukończyć w Polsce sieć autostradową.
Program Kolej Plus
Będziemy dalej realizować wart ponad 70 mld zł Krajowy Program Kolejowy (KPK). To największy program wsparcia dla kolei w historii Polski. Naszym celem jest zmodernizowanie i wybudowanie do 2023 roku 90 aż 9000 km torów kolejowych. Równie ważna jest dla nas kontynuacja programu po 2023 roku, z tego względu Polska musi wynegocjować na ten cel jak największe środki w ramach nowej perspektywy unijnej na kolejne lata.
2 mld złotych na fundusz modernizacji placówek służby zdrowia
W sposób skoordynowany podniesiemy na zupełnie nowy poziom jakość polskich szpitali, z których korzystają na co dzień tysiące Polaków. Chcemy ostatecznie rozprawić się z pozostałościami po PRL-u, przestarzałą, niefunkcjonalną infrastrukturą, na którą przez wiele lat byliśmy skazani. Zadbamy o funkcjonalność, jakość, wygodę użytkowania, estetykę tych budynków.

Kontakt

Jestem otwarty na kontakt z mieszkańcami województwa lubuskiego. Wszystkich zainteresowanych zapraszam na cykliczne spotkania w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim.


wojewoda@lubuskie.uw.gov.pl

Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.